Duyurular

...

Ç.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Özel Yetenek Sınavı Başvuru Koşulları ve Önemli Tarihleri

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVI İLE

ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

 

KONTENJANLAR

 

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü            : 36


Engelli                                                            : 4


Antrenörlük Eğitimi Bölümü                           : 45


Engelli                                                            : 5

 

 

 

 

Tablo 1. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Kontenjan Dağılımı

 

Bölüm

Genel Kontenjan

Olimpik Milli Kontenjan

Olimpik Olmayan Milli Kontenjan

Toplam

E

K

E

K

E

K

E

K

Beden Eğitimi Öğretmenliği

15

15

2

2

1

1

18

18

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü (Engelli)

4

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kontenjan Dağılımı

 

Bölüm/Spor Dalı

Genel Kontenjan

Toplam

E

K

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

24

13

50

§  Futbol

4

2

6

§  Basketbol

4

1

5

§  Hentbol

3

2

5

§  Voleybol

3

2

5

§  Aletli Cimnastik

2

1

3

§  Atletizm

2

1

3

§  Tenis

2

1

3

§  Masa Tenisi

2

1

3

§  Kano

1

1

2

§  Kürek

1

1

2

§  Olimpik Milli

6

6

§  Olimpik Olmayan Milli

2

2

Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Engelli)

5

5

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Milli Sporcu Kontenjanların Bölümlere Göre Dağılımı

 

Bölüm

Olimpik

Olimpik Olmayan

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Beden Eğitimi Öğretmenliği

2

2

1

1

Antrenörlük Eğitimi

6

2

 

 

  • YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ni Milli Sporculara ayırmıştır. Bu oranın %75’i Olimpik branşlara, kalan %25’i ise diğer branşlardan başvuran Milli sporculara ayrılacaktır.

 

Ön Kayıt Koşulları:

 

1.      T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,

2.      Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 2021 TYT (Temel Yeterlilik Testi) 150 puan almış olmak,

3.      Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 2021 Y-TYT en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmak olarak belirlenmiştir.

4.      Engelli Adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru için YKS/TYT’den en az 100 puan almış olmak kaydıyla fakültemiz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ne başvuran adayların başvuru yapabilmeleri için; Y-TYT de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır (2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 5. Madde). Başvurunun kabul edilebilmesi için Fakültemizin Antrenörlük ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinde ilgili branşta eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını raporla belgelenmesi gerekmektedir.

5.      Adaylar her iki bölüme de ön kayıt yaptırabilirler. Ancak Antrenörlük Eğitimi Bölümünden sadece 1 branşa ön kayıt yaptırabilirler.

6.      Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerine alacağı raporla başvuru hakkı kazanan engelli adayların, başvurduğu branşta en az 2 (iki) yıl lisanslı olarak spor yaptıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

 

 

a)     Not :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 75850160-301.01.01.E.21093 sayılı yazısı gereğince özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda TYT puanının 2 (iki) yıl geçerliği olduğu ve ilgili yıl için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puanın kullanılması yönünde alınan karar çerçevesinde, 2021 yılı Özel Yetenek Sınavlarında 2020 yılı puanı da değerlendirilmeye alınacaktır. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuru yapabilmek için adayların Y-TYT’de en düşük 800.000’nci başarı sırasına sahip olması gerekmektedir (ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır), Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 2020 TYT(Temel Yeterlilik Testi) (Dönüştürülmüş puan) veya 2021 yılı TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türlerinden en az birinden 150 puan almış olmak..

 

 

 

 

 

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1.      Ön kayıt formu (Kayıt esnasında matbu olarak verilecektir),

2.      2020 veya 2021 yılı TYT Sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (Kayıt sırasında ÖSYM’nin internet sayfasından kontrol edilerek doğru olduğu imzalanarak onaylanacaktır),

3.      Diplomanın aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,

4.      Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,

5.      Bir adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,

6.      Sportif başarı puanının değerlendirilmesini isteyen adaylar;

a)     İlgili federasyon temsilciliklerinden ve kulüpten alınan belgeler SGM ya da illerde GHSİM’leri tarafından onaylatılmalıdır.

b)     Lisansı olan sporcular katıldığı müsabakalarla ilgili onaylı 2 (iki) müsabaka cetveli veya belgesini getirmek zorundadır.

c)     Ön kayıt esnasında ibraz edilmeyen belgeler geçersizdir.

d)     Ön kayıt esnasındaki tercihlerde kayıt sonrası herhangi bir değişiklik yapılamaz.

7.      12 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Milli Sporcu Belgesi (2011 yılı öncesi milli olan adayların belgeleri A, B veya C sınıflandırması yapılmış olarak sunulmalıdır) ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları E-imzalı, ıslak imzalı veya Noter onaylı belgelerin aslına ait belge,

8.      Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair Sağlık Raporu (Resmi Kurumlardan veya Hastanelerden).

9.      Engelli Adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu rapor ile başvuracakları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından alacakları ıslak imzalı uygunluk belgesi (Spor Bilimleri Fakültesi engelli başvuru koşulları çerçevesinde belirlenen engellilik oranını belirten belge).

10.    Adayların e-devlet şifresi alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

NOT: EKSİK BELGE İLE ÖN KAYIT YAPILMAYACAKTIR.

 

Ön Kayıt Tarihleri:

09-11 Ağustos 2021   : Ön kayıtlar

12 Ağustos 2021        : Sportif Başarı Dosya Puanlarını Değerlendirme ve   ilanı

12 Ağustos 2021        : Eğitilebilir zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel bozukluğu       olan adayların         için ön koşul sınavı

13 Ağustos 2021        : Sportif Başarı Dosya Puanlarına ve ön koşul sınavı sonucuna       İtiraz başvurusu (Saat 09-13:00)

13 Ağustos 2021        : Final Dosya Puanı İlanı (Saat 17:00)

17-19 Ağustos 2021   : Özel Yetenek Sınavları

 

Not: Ön kayıtlar  08:30 – 17:00 saatleri arasında bireysel olarak (şahsen), Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda, itirazlar ise 08:30 –13:00 saatleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine yapılacaktır. YUKARIDA BELİRTİLEN GÜN VE SAATLER DIŞINDA İTİRAZLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 

 

 

ÖNEMLİ:

       COVID 19 PANDEMİ NEDENİYLE HER ADAYIN SINAVA GİRERKEN “GEÇERLİ HES KODUNU (BARKODLU)” GÖSTERMESİ ZORUNLUDUR.

       HES KODU OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAKTIR.

 

Ön Kayıtlar:Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayında  830 – 1700 saatleri arasında yapılacaktır.

*Ön kayıt sırasında adaylara yüz tanıma sistemi ve fotoğraf çekimi uygulanacağından dolayı başvuruyu adayın bizzat kendisi yapmak zorundadır. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 

 

Sınav Yeri: Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı.

 

ÖNEMLİ :     HER ADAYIN SINAVA GİRERKEN GEÇERLİ HES KODUNU GÖSTERMESİ           GEREKMEKTEDİR. HES KODU OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAKTIR.

 

·       Bu program taslak program olup, esas program başvuru sayısına göre sınav sabahı ilan edilecektir,

·       Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde zorunlu ortak yabancı dil dersi sadece İngilizce’dir.

·       Fakültemizde başarılı öğrenciler için Çift Anadal ve Yandal programı yanında, Uluslararası Değişim (ERASMUS),  Ulusal değişim  (FARABİ), MEVLANA program uygulamaları yapılmaktadır.

·       Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her tür bilgi ve duyuruyu Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün duyuru sayfasından,  http://sporbilim.cu.edu.tr’den veya (322) 3387001 numaralı telefondan edinebilirsiniz.