Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Yönetim Yapısı

Yüksekokul Yönetimi-Müdürlük

Adı ve Soyadı

Görevi

Prof.Dr. Sanlı Sadi KURDAK

Müdür

Prof.Dr. Behice YÜCEL

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ercan YELDAN

Müdür Yardımcısı

Ayde YASAVBULAT

Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Sanlı Sadi KURDAK

Prof.Dr. Behice YÜCEL

Prof.Dr. Dilek SEVİMLİ

Prof.Dr. Zeynep DİNÇ

Doç.Dr. Pervin BİLİR

Öğr. Gör. Ercan YELDAN

Raportör: Ayde YASAVBULAT

 

Yüksekokul Kurulu

Adı ve Soyadı

Prof.Dr. Sanlı Sadi KURDAK

Prof.Dr. Behice YÜCEL

Prof.Dr. Dilek SEVİMLİ

Prof.Dr. Zeynep DİNÇ

Doç.Dr. Pervin BİLİR

Doç. Dr. Selcen KORKMAZ

Doç. Dr. Yeliz ERATLI ŞİRİN

Dr.Öğr.Üyesi. Cenab TÜRKERİ

Öğr. Gör. Ercan YELDAN

Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ

Raportör: Ayde YASAVBULAT

 

 

Bölüm Başkan ve Yardımcıları

Bölüm

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcıları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Prof.Dr. Dilek SEVİMLİ

Öğr. Gör. Mehmet VURAT

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Prof.Dr. Zeynep DİNÇ

Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ

Spor Yöneticiliği

Doç. Dr.Pervin BİLİR

Doç. Dr. Yeliz ERATLI ŞİRİN