Tarihçe ve Genel Bilgi

Yüksekokulumuz, 10.06.1987 tarih ve 23015 sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olup, bu tarihten hemen sonra Kampüs içerisinde Su Ürünleri Fakültesi binasının boş bulunan birinci katında İdari olarak yerleşmiş ve organize olmuştur.16.07.1987 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13209 sayılı kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü açılmış İlk olarak; Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1986–1987 öğretim yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş olup 15 öğrenci ile aynı yıl normal öğretime başlamıştır.

1987 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında lisans eğitimi vermek üzere kurulmuş olan okulumuz, 1991 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Günün değişen koşullarına uyarak 1994 yılında yüksekokula dönüştürülmüştür. 1995 yılında fiilen Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile eğitime başlayan yüksekokulumuz aynı yıl Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün yanı sıra, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin de açılmasına izin verilmiştir. Bugün Yüksekokulumuza bağlı faaliyet gösteren Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm ve Aletli Cimnastik olmak üzere 9 branşta antrenör yetiştirilmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümüne 2004-2005 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Halen Yüksekokulumuzdaki üç bölüme bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal alanlar, Spor Yönetim Bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri, Hareket ve Antrenman Bilimleri olmak üzere toplam 5 Anabilim dalı bulunmaktadır.


Görsel sonucu

Öğretim programları, YÖK tarafından hazırlanmaktadır. Ancak gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak ve bölüm ihtiyaçları da göz önünde alınarak, yeni seçmeli dersler, bölümlerin akademik kurullarının teklifi ve yüksekokulun yönetim kurulunun onayıyla müfredata eklenmektedir.

Yüksekokulumuzda bulunan lisans programlarımızın yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda tezli Doktora ve Yüksek Lisans programları da mevcuttur. Belirtmiş olduğumuz bu programlarda öğrencimiz bulunmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda çift anadal ve yandal programları yanında öğrenciler uluslararası değişim için ERASMUS, ulusal değişim için FARABİ program uygulamaları yapılmaktadır. Öğretim üyeleri için de geçerli olan bu değişim programlarına ek olarak Mevlana programı kapsamında tüm dünya ülkeleri ile işbirliği imkanına sahiptirler.