Misyon Vizyon

MİSYON
               Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına, geliştirmelerine ve katılımlarına fırsat verecek bir ortamda, çağdaş bilgiler ile donanmış, yeniliklere açık, kültürel birikimi ve iletişimi önemseyen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, evrensel etik değerlere bağlı, çevresine liderlik edebilecek düzeyde öğrenci ve ülkenin gereksinim duyduğu beden eğitimi ve sporla ilgili hizmetleri sunabilecek elemanları yetiştirmeyi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına hizmet sunmayı misyon olarak üstlenmiştir.

 

              VİZYON

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulun vizyonunu;

“Nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta katkı sağlayan, yetiştirdiği mezunları ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmakla gurur duyulan bir yüksekokul olmak” şeklinde  belirlemiştir.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, kurumsal kalite ilerlemesinde önemli olan sadece misyon ve vizyon ifadelerinin tanımlanması değil, aynı zamanda onların daha somut eğitimsel ve araştırma çıktılarına dönüştürülmesi olduğuna inanmaktadır. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim programlarını toplumdaki rolüne entegre etmekte kararlıdır. Bu entegrasyon sadece sürekli değerlendirme ve programlarının yenilenmesine öncülük yapmakla kalmayacak aynı zamanda öğrenciler ve kurum içindeki personel arasında bir kalite kültürü farkındalığı yaratacaktır.