Hakkında

Antrenörlük Eğitimi Tanıtımı

En önemli amacımız öğrencilerimize özgür, açık ve ayrıntılı düşünmeyi, araştırma yapmayı ve iletişim kurmayı sağlayacak entelektüel birikim ile koçluk, ve/veya mentorlük yapabilecekleri sportif becerileri kazandırarak, başarılı ve heyecan verici bir kariyere hazırlamaktır.

Ayrıca;

Alt yapı ve performans için gerekli olan ilkeleri, stratejileri ve taktikleri edinmiş, takım ruhu kazanmış, temsil yetenekleri, tecrübe ve özgüvenleri gelişmiş, profesyonel mesleklerini en iyi şekilde yapabilecek, yaşamlarını sağlıklı, sosyal bir şekilde sürdürebilecek sportif beceri ve yetenek kazanabilecekleri eğitim / öğretim ve imkanları sunmaktır.

 

Antrenörlük Eğitimi Programının Belirleyici Unsurları

 • Konularında uzman öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri
 • Temel spor eğitimi, antrenörlük eğitimi gibi konularda vakıf olmayı sağlayacak ve ihtiyaçlara göre sürekli güncellenip geliştirilen müfredat programı,
 • Yeni gelişmelere cevap verecek disiplinler arası çalışmayı mümkün kılan çeşitlilikte seçmeli dersler,
 • Teori, uygulama ve araştırmaya yönelik öğretim anlayışı,
 • Öğrencinin yalnız ait olduğu alanda değil, ilgi duyduğu ve gerekli görülen diğer alanlarda da donanımını sağlayacak öğretim sistemi,
 • Sadece öğrenmeyi değil, sorgulamayı ve çözüm aramayı da bir zihinsel faaliyet ve yaşam biçimi olarak vermeyi hedefleyen eğitim sistemi,
 • Analiz yeteneğini geliştirme ve yeni alanlara odaklı yoğun eğitimler
 • Sertifika programları, konferanslar, kurslar ve seminerler
 • Zorunlu stajlar/antrenörlük deneyimi ve uygulamaları
 • Mesleki yazışma, iletişim becerileri (engellilere yönelik işaret dili vb) eğitimleri
 • Çok yönlü öğrenci değişim programları

 

Mezunlarımız

 • Sporun ve antrenörlük bilincinin temel kavramlarını özümsemiş,
 • Sportif kuralları, değer yargılarını analiz edebilen ve çözüm üretebilen,
 • Antrenörlük eğitimine yönelik yerel yönetimlerle iş birliği yapan, çözümler geliştirebilen,
 • Bireysel ve takım sporlarına yönelik antrenman planlarını etkili bir biçimde uygulayabilmek için, düşünsel olgunluğa sahip ve bu donanımla sporun amacına hizmet edebilen,
 • Antrenörlüğün teori ve uygulamada kendini ifade edebilme sanatı olduğu bilinciyle gerekli gelişimi sağlamış bireyler olarak mezun olmaktadırlar.
 • Mezunlarımızın çok iyi kulüplerde yer edinmeleri, staj sonrası başarılı ofisler(salonlar) oluşturmaları ve önemli yerel ve yabancı üniversitelerde lisansüstü eğitimlere başlamaları kıvanç vericidir.

Akademik Program

·    Birinci sınıfta öğrenciler, Temel Eğitim I (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, cimnastik, atletizm, güreş), Spor Bilimlerine Giriş, Anatomi, Fizyoloji, Antrenman Bilgisi I- II, Sporda Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri, Spor Fizyoloji-I, Sporda İletişim Becerileri, Fonksiyonel Anatomi gibi temel öğretim dersleri ve mesleğe yönelik temel spor dersleri ile programa giriş yaparlar. İlaveten İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi derslerle program desteklenmektedir.

 

·     Öğrenciler ikinci sınıfta, Spor Fizyolojisi II, Mesleki İngilizce I-II, Antrenman Uygulamaları I-II, Spor Psikolojisi I, Spor Tarihi,  Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Spor Felsefesi, Motor Öğrenme, Spor Psikolojisi II gibi sportif altyapısını güçlendirmeye yönelik ve tamamlayıcı nitelikte derslerle birlikte, uygulamaya ilişkin Uzmanlık Eğitimi I-II, Antrenörlük Deneyimi I ve II, Seçmeli ders I ve II derslerinden Modern Dans, Karate, Badminton, Tenis  gibi seçmeli derslerle program daha da çeşitlendirilmiştir. Bu derslerde, teorik öğrenimin yanı sıra uygulamadan örneklerle hazırlanan pratik çalışmalar işlenmeye başlar. Antrenörlük mesleğine ilişkin uygulamanın ne şekilde olduğu öğrenciye gösterilir.

 

·      Üçüncü sınıfta Uzmanlık Eğitimi III-IV, Özel Antrenman Bilgisi I-II, Spor Biomekaniği I, Çocuk Spor Eğt. ve Yönlendirme, Sporda Sosyal Psikoloji, Sporda İlkyardım, Engelliler İçin Spor Eğitimi, Hareket Eğitimi ve Oyun, Spor Bilimlerinde İstatistik Uygulamaları, Spor Sosyolojisi, Antrenörlük Uygulaması I-II dersleri ile birlikte Seçmeli dersler okutulmaktadır. Bu sınıfta alınan dersler ile konular, öğrencilerin ileride seçecekleri branşlar hakkında karar verebilecekleri olgunluğa erişmektedir.

 

·    Son sınıfta Özel Antrenman Bilgisi III-IV dersi içeriğinde basketbol, voleybol, hentbol, futbol, masa tenisi, tenis, aletli cimnastik, güreş, atletizm, gibi branşlarda uzmanlık eğitimine paralel antrenman planlamasına yönelik derslerin yanı sıra, Rekrasyon ve Liderlik, Sporda Performans Ölçme Değerlendirme, Spor Bil. Araştırma Yöntemleri I-II (Bitirme Tezi), Spor Biomekaniği-II, Fitness, Sporda Beslenme, Sporda Yön. ve Organizasyon, Pilates, Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Reçetesi, Masaj, gibi seçmeli derslerde yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerin Spor Bil. Araştırma Yöntemleri -II dersi kapsamında bir araştırma konusu üzerinde çalışma yapması ve bu çalışmasını raporlayarak “Poster” şeklinde sunması,  seçilen araştırmaların uluslar veya uluslararası öğrenci kongrelerine göndermeleri amaçlanmıştır.

 

Antrenörlük Eğitimi Programında

1 tam zamanlı Profesör, 3 tam zamanlı Doçent, 1 tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi, 10 tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi vardır.  Öğretim üyelerimizin tamamı, öğretim elemanlarımızın büyük çoğunluğu saygın üniversitelerden mezun olup gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemli deneyimlere sahiptir.