Bölüm Özgörev (BÖZ):

Evrensel değerler çerçevesinde, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; bilimsel araştırma yapabilen, eğitim verebilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonu güçlü, sürekli değişen dünya düzeninde bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir.