Bölüm Başkanının Mesajı

 

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrenciler,

Bölümümüzün sayfasına hoş geldiniz.

Sporu ve antrenörlük mesleğini seviyorsanız, ilgili, özverili eğitim kadrosu ve donanımlı spor tesislerinde ders alıp spor yapmak istiyorsanız sizleri bölümümüze bekliyoruz. Antrenörlük mesleği; doğayı ve insanları anlama sanatıdır, sabır ve özveri ister. 

Ülkelerin belirli bir gelişmişlik seviyesine ulaşmaları ve bu seviyede kalarak daha ileriye gitmeleri bilime, sanata ve spora yaptıkları yatırım ile olmaktadır. Ülke kaynaklarının sportif amaçlarda iyi değerlendirilmesinde, performans sporcularının beceri seviyelerindeki ani farklılıkları, farklı öğretim teknikleri ve stratejileri bilmeyi gerektirir.  Bölümümüzde; spora yeni başlayanlar ve ileri düzey performans gösterenler arasında kullanılabilecek bilgi miktarı, en faydalı öğretim şekli, en uygun uygulama süresi ve sıklığı gibi faktörlerle ilgili temel bilgiler edineceksiniz.

Antrenörlük Bölümü olarak birincil amacımız iyi bir temel spor eğitimi ve etiği vermektir. Bunu teorik ve uygulamalı derslerin uygun bir birlikteliği içinde yapmak istiyoruz. Bu temel eğitim yanında isteyen öğrencilerin başka dallarda da uzmanlaşmalarına olanak verecek esnek bir ders programı uygulamak istiyoruz. Bu amaçla bölümde birçok değişik konuda seçmeli derslerimiz mevcuttur. Ayrıca dileyen öğrenciler başka bölümlerden de dersler alabilmektedir. Toplam müfredatın en az dörtte biri seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Teori ve uygulamanın ayrılmaz iki parça olduğunu düşünüyoruz. Teorik derslerin yanında hemen her dersin uygulamaları da bulunmaktadır. Uygulamalı derslerin çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Bölümümüzde derslikler laboratuarlarının yanında bilgisayar laboratuarı, okuma salonu, 3500 seyirci kapasiteli seyyar tribünlü spor salonu da mevcuttur.

Antrenörlük bölümü mezunları yüksek lisans ve doktora yaparak akademik hayata atılabilecekleri gibi mezuniyetten sonra formasyon dersleri alarak çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Diğer yanda mezun öğrenciler Spor Bakanlığının birimleri gibi birçok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü toplam 5 akademisyen (1 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent), 2 araştırma görevlisi, 7 öğretim görevlisi, 1 okutmandan oluşan kadrosu ile üst düzeyde Lisans ve Lisansüstü (yüksek lisans ve Multidisipliner doktora) eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapabilme kapasitesine sahiptir. Öğretim elemanlarımızın tamamı antrenörlük yeterliğine sahip olup, iyi derecede yabancı dil bilgisine sahiptir.

Bölümümüzle ilgili detaylı bilgiye ana sayfamızda htpp://sporbilim.cu.edu.tr  bölümler sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tekrar hoş geldiniz diyor sizlere başarılı ve mutlu bir gelecek diliyorum.

 

Dilek SEVİMLİ

Bölüm Başkanı