Eng / Tur

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yetenek Sınavı


Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavı ile öğrenci almakta ve dört yıllık eğitim vermektedir. Üniversitemizin spor tesisleri ve eğitim öğretim altyapısının oldukça iyi bir düzeyde bulunması öğrencilerimizin daha iyi gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitim kalitesinin artışında fiziki mekan, araç-gereç ve akedemik personelin yanı sıra öğrencilerin de önemli rolü bulunmaktadır. Bu nedenle, özel yetenek sınavının objektif olarak yapılması ve başarılı öğrencilerin Yüksekokulumuza kazandırılması temel hedeflerimizden biridir.

Son yıllarda giderek gelişen ve güçlenen sınav otomasyon sistemi ve uygulanan testler sayesinde özel yetenek sınavımız şeffaf ve objektif olarak gerçekleştirilmektedir. Sınav ön kayıtları sırasında adayların fotoğrafı çekilmekte, parmak izi alınmakta ve sınava girişte aday barkodlu giriş kartını ve parmak izini sisteme onaylatmaktadır. Sınava başvuran adaylarla ilgili tüm bilgiler ÖSYM’den alınmakta ve adayın belgeleri ile karşılaştırılmaktadır. Sınav tamamen otomasyon sistemine bağlı olarak gerçekleştrilmete, adaylara ayrıca bir mülakat sınavı yapılmamakta ve sınav gözetmenleri sadece sınavın kurallara uygun olarak ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesinde görev almaktadırlar.

BESYO özel yetenek sınavı her yıl Ağustos –Eylül aylarında yapılmakta, başvuru koşulları ve tarihleri ile sınav bilgileri önceden basın, internet, afiş ve sınav kitapçıkları yoluyla adaylara duyurulmaktadır. Her yıl yüksekokul kurulu sınav sisteminin seçiciliğini, kalitesini ve güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmakta ve yapılan değişiklikleri sınav öncesi duyurmaktadır. Önceki yıllara ait sınav kitapçıkları adaylara fikir vermesi açısından aşağıda verilemktedir.


 2018 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi (Kadın) 

 2018 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi (Erkek) 

 2018 2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan (Kadın - Erkek), Engelli ve Uluslararası Öğrenci Listesi