Eng / Tur

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Formlar & Belgeler


 

Görev Tanımları Öğrenci İşleri Süreçleri Personel İşleri Süreçleri Satın Alma İşleri Süreçleri Tahakkuk İşleri Süreçleri Taşınır İşlemleri Süreçleri Hassas Görevler Formlar
Yüksekokul
Sekreteri
Akademik Takvim 13/B-4 Görevlendirme Avans Yoluyla Satın Alma Doğum Yardımı Hurdaya Ayırma Hassas Görev Tespit Formu Çukurova Üniversitesi Personel İzin Yönergesi
Destek Hizmetleri Görevlisi Ders Görevlendirmesi 35.Madde Görevlendirme  Telefon Ödemesi Ek Ders Kullanıma-Tüketime Verme Hassas Görev Envanteri Akademik Personel İzin Formu
Destek Hizmetleri Görevlisi2 Ders Programları 38.Madde Görevlendirme Bütçe Hazırlama Geçici Görev Yolluğu Sayım - Akademik Birim Yöneticileri İzin Formu
Bölüm Sekreteri Kayıt Dondurma 39. Madde Görevlendirme Satın Alma Giyim Yardımı Bağış-Hibe - İdari Personel ve İşçi İzin Formu
- Mazeret Sınavları 40b. Görevlendirme   Jüri Ücret Ödemesi Devir Alma - Yurtdışı İzin Talebi
- Ders Muafiyetii Ana Bilim Dalı Başkanı Atama - Kesenek Bildirimi Devretme - -
Öğrenci İşleri ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi Akademik Terfi - Kıst Maaş Tahakkuk Satın Alma - -
Özel Kalem Öğrenci Temsilcisi Seçimi Asalet Tasdiki - Maaş Tahakkuk Yıl Sonu - -
Personel Öğrenci Disiplin İşlemleri Ayrılış İşlemleri -   - - -
Satın Alma Sınav Programlarının Hazırlanması Başlayış İşlemleri - Sürekli Görev Yolluğu - - -
Tahakkuk Sınav Evraklarının Teslimi Bölüm Başkanı Atama - Yan Ödeme Cetvelleri - - -
Taşınır Staj Devam Çizelgesi - - - - -
Yardımcı Hizmetler Yatay Geçiş Başvuruları Diğer Öğretim Elemanı Atama - - - - -
Yazı İşleri Yatay Geçiş Kontenjanları Emeklilik - - - - -
- - Görev Belgesi - - - - -
- Özel Yetenek Sınavı Görev Süresi Uzatma - - - - -
- - Hastalık İzni - - - - -
- - Hizmet Belgesi - - - - -
- - İdari Terfi - - - - -
- - Kadro İşlemleri - - - - -
- - Mal Bildirimi - - - - -
- - Öğrenim Değerlendirme - - - - -
- - Personel Disiplin - - - - -
- - Yıllık İzin - - - - -
- - Yrd. Doç. Atama - - - - -
- - Yrd. Doç. Bilim Jürisi - - - - -
- - Yrd. Doç. Dil Jürisi - - - - -
- - Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atama - - - - -