Anasayfa
Tarihçe ve Genel Billgi
Yönetim>
Bölümler>
Akademik Personel>
İdari Personel
Eğitim-Öğretim Programları>
Ders Programları>
Duyurular ve Etkinlikler
Mezunlarımız
Özel Yetenek Sınavı
Tesisler
İletişim
Telefon Rehberi
ENGLISH
Skip Navigation LinksAnasayfa ENGLISH
Duyuru / Etkinlik Bulunmadı...

Spor sosyal bütünleşmeye olanak sağlayarak gençler için eğitsel bir araç olma potansiyeline sahiptir. Bu süreç esnasında temel sosyal ve hayat becerilerinin geliştirilmesinde spor koçları önemli rol sahibidir.

EDUCO projesinin hedef grubunu gençlere spor koçluğu yapan yetişkinler oluşturmaktadır. Proje koçların yeterliliklerini geliştirerek onların kendilerini koç olarak değil spor eğitmeni olarak görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Koçlar çocuk veya gençlerdeki atletik becerileri geliştirmek için çalışır. Öte yandan, sportif faaliyetler ile koçlar aynı zamanda yarışma ruhunu, takım çalışmasını ve potansiyelin farkına vararak kullanmayı öğretirler. EDUCO projesinin ana hedefi spor koçlarının rollerinin farkına varmalarını sağlamak ve onlara bu rollerinin üstesinden gelebilmek için gençlerle çalışırken yararlanabilecekleri yöntemleri kazandırmaktır.

EDUCO spor koçları için yeterlilik tanımlayacak ve bu doğrultuda “EDUCO Pasaportu” hazırlayacaktır. Bu belge ile spor koçlarının ilgili alanlarda öğretme becerilerinin Avrupa Spor Bilimleri Ağı ve CEDEFOP standartları doğrultusunda 5 seviyeli model kullanılarak onaylanması amaçlanmaktadır.

EDUCO koçların “EDUCO Pasaportu” nu alabilmeleri için sporcuların sosyal ve hayat becerilerini geliştirmeye odaklanmalarına yardımcı eğitim programı ve eğitsel araçları içeren bir set hazırlayacaktır. EDUCO projesi spor koçlarının toplumda sosyal eğitmenler olarak resmi olarak kabul görmelerini hedefleyen bir model önermektedir. Sonuç olarak, spor dünyasında da takım ruhu, problem çözme, iletişim ve zamanı kullanma gibi öğrenme ve iş dünyası ile ortak pek çok niteliğe sahip olmak gereklidir.

EDUCO Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Grundtvig Programı ve EACEA tarafından desteklenen iki yıllık bir projedir. Proje ortakları İtalya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Birleşik Krallıktan oluşmaktadır.